Tại website nhacaitang100k  luôn đề ra những điều kiện và điều khoản để khách hàng nắm rõ và thực hiện đúng tránh những điều không mong muốn.

dieu khoan nhacaitang100k 1 jpg

Điều khoản nhacaitang100k

Điều khoản dịch vụ của nhacaitang100k được áp dụng trên toàn bộ trang web và chính xác. mĐể đảm bảo tính chính xác của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra chính sách cung cấp dịch vụ nhằm thông báo cho khách hàng những vấn đề liên quan đến nội dung của website.

Bằng cách nhấp vào liên kết trang web nhacaitang100k, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trang web.

  • Về bình luận: Khi khách truy cập để lại bình luận hoặc nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cũng như địa chỉ IP của người dùng truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện những bình luận mang tính spam.
  • Sử dụng dữ liệu web: Nhacaitang100k cho phép người dùng tải và sử dụng các thông tin, tài liệu trên trang website với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên những điều thuộc bản quyền nhacaitang100k cùng các quyền sở hữu khác có trong tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao nào đều được giữ lại.
  • Về nội dung của web: Nội dung của trang web chỉ mang tính tham khảo và không thuộc mục đích mua hay bán hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào của công ty. Các thông tin xuất hiện trên trang web đều hoàn toàn miễn phí.
  • Nội dung nhúng từ web khác: Các liên kết trên trang web có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang khác hoặc các dịch vụ không được trang web xác nhận. Các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp để thuận tiện cho khách hàng. Nhấp vào liên kết này có nghĩa là bạn sẽ rời khỏi trang web. Điều này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản khác ngoài trang web.
  • Quyền bảo vệ người dùng: Nhacaitang100k được vận hành và duy trì bởi nhacaitang100k và bạn hoàn toàn đồng ý với các quy định của điều khoản sử dụng này cùng các hành động pháp lý cũng như việc sử dụng thông tin của bạn trên web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam mà không cần tham chiếu đến các lựa chọn pháp lý.

Truy cập vào trang web này và nội dung của các tài liệu này là quyền của người dùng. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách mà website nhacaitang100k quy định.